Nå lukker vi sirkelen!

Bli med og bygge nettverket!

SMICE er en plass for kunnskapsdeling og en arena der behov og ressurser kan møtes. Alt for å nå et bærekraftig samfunn raskere, preget av sirkulær økonomi.

Ved å legge til bærekraftige tiltak og tilgjengelige ressurser på SMICE-nettstedet, blir de søkbare og synlige. Vi er rettet mot enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og offentlig sektor, på alle stadier av virksomheten.

SMICE-nettverket kan styrke din ide og virksomhet med, for eksempel, trening, kontakter, finansieringsrådgivning og bærekraftig bedrifts- og produktutvikling. Kunnskapsdeling er en grunnleggende ide i SMICE, og det er viktig at alle involverte i nettverket er forberedt på å bli kontaktet av aktører som ønsker å lære *.

Utforsk SMICE-nettverk -->

* Du kan angi om mulig. vilkår for hva, når og hvordan du deler ressursene dine.

Kontakt oss!

Lillian Strand Verksamhetsutvecklare (NO)
Telefon +47 (0)74-17 51 95

Mail lilst@trondelagfylke.no

Maja Blomqvist Projektkoordinator (SE)

Telefon +46 (0)63-14 65 48

Mail kontakt@smice.nu

Vil du bli set i nettverket?

© 2017 - 2020 SMICE - Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi

Ett samarbetsprojekt inom InterReg.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon