SMICE final conference 19 march 2020

Welcome to participate in the SMICE digital final conference! You can participate wherever you are, as long as you have the internet. During the day, you will learn from different experiences of what has happened in the project so far and what we look forward to.

We hope that the conference will enable new meetings, even if we are not in the same room. Therefore, we are asking our visitors to consider some questions. During the conference you will have the opportunity to share your thoughts, both as a way of presenting yourself, but also as a basis for open-space discussions. The conference will be held in norwegian and swedish.

>> What value has the SMICE project given you?
>> What do you want to happen more?

Prepare and test the technology before we start: The technology advice!

HOLD TIMES

10:00 Welcome, summary of SMICE
11:00 Pecha Kucha Pt 1 - to mobilize civil society
11:30 Pecha Kucha Pt 2 - ripples on the water
12:00 LUNCH BREAK
13:10 Lokal circular ecological-economic model
13:30 Pecha Kucha Pt 3 - what have we learned?
14:20 Circular economy and smart specialization
14:50 Pecha Kucha Pt 4 - business as an ecosystem
15:20 Open Space
16:00 Summary
16:30 Conference ends

Material from SMICE final conference 19 march 2020

We´re adding stuff here as soon as it´s ready to be published.

VÅGEN - Zero waste butik
VÅGEN - Zero waste butik
Odlingsakademin
Akademins mål är att skapa mötesplatser, inspirera och odla tillsammans i studiecirklar. Ge inspiration till klimatsmartare konsumtion och bättre hälsa samt skapa ökad förståelse för ekologiska kretslopp, självförsörjning och långsiktig hållbarhet.
Folkverkstad
Folkverkstad är ett nätverk av människor och grupper i Jämtlands län.
Gemensam nämnare är att alla har ett intresse av att hantverka, fixa/laga
och skapa på ett klokt och hållbart sätt. Nätverket erbjuder en gemenskap
där kontakter och samarbete sker, och lärande uppstår.
Mycket sker i folkbildningsform och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är en central aktör.
Cirkulär Business Model Canvas
En Cirkulärekonomisk Business Model Canvas utvecklades under 2019-2020. Canvasen togs fram i samarbete med Tobias Jansson, Fjällhubben Vemdalen Funäsdalen, Tillväxtverket, CirEko och Almi. Utveckling sker genom workshops med företag och näringslivscoacher runt om i landet.
Läs mer

A look in the mirror: what has happened in SMICE? 

A selection of activities in the project, 2017-2020. See also Network and our Facebookpage.

Studieförbundet Vuxenskolan launches Folkverkstad! 

Folkverkstad is a network of people and groups in Jämtland County. The common denominator is that everyone has an interest in crafting, fixing / preparing and creating in a wise and sustainable way. The network offers community, contacts, collaboration and learning.

Network

Be inspired by resources and knowledge in the SMICE network.
Here is a selection of projects and companies that work for sustainability.

What is SMICE?

The network in SMICE works for long-term sustainable Jämtland, Härjedalen and Trøndelag. Let's tell you works and how you can be a part it.

Thamsklyngen
Framväxten av industriell symbios i Orkangers industriby har varit en viktig del i SMICE-arbetet på norsk sida.
Mapping Week 2018
En kartläggning av cirkulära verksamheter i Jämtland och Härjedalen. I samarbete med Circular Economy Club.
Hållbarhetsfestivalen Cirkus Cirkulär
Föreläsning Cirkulär ekonomi med Johan Åkerström
Johan Åkerströms föreläsning från Mapping Week 2018.
Filmen om SMICE
En samskapande mittnordisk innovationsarena, vad är det egentligen? En film från projektets början 2017.
Läs mer

© 2017 - 2020 SMICE - Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi

Ett samarbetsprojekt inom InterReg.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon