NYHETER!

Uppdateringar om vad som händer inom nätverket SMICE.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här

Gå till SMICE
kalender
>>>

Ny satsning från Vinnova - Cirkulär och biobaserad ekonomi

April 29, 2018

Vill du bidra till en hållbar utveckling? Ta del av Vinnovas utlysning inom Cirkulär och biobaserad ekonomi, som är en av nycklarna till ett hållbart samhälle – och ett av Vinnovas prioriterade områden.

Vinnova planerar flera nya satsningar inom området under 2018 och startar i vår vi ett nytt program, "Cirkulär och biobaserad ekonomi", där den första utlysningen fokuserar på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.

För att industri och samhälle ska ställa om krävs nytänkande och utveckling på flera fronter. I det här erbjudandet finansierar Vinnova utvecklings- och innovationsprojekt, i befintliga eller nya tillämpningar, vars avsikt är att reducera mängden avfall – genom hållbar återtillverkning, nytillverkning och återanvändning. Utlysningen är indelad i två etapper där detta erbjudande avser etapp nummer ett och förstudier.

Vad kan man söka för?
Vi vill bidra till idéer, tjänster eller processer som stärker förutsättningar för en cirkulär ekonomi. Genom utlysningen finansieras förstudier som ska analysera och utvärdera förutsättningarna (möjligheter och risker etc.) för att framgångsrikt genomföra etapp 2. Exempel på aktiviteter kan vara fördjupade behovsanalyser och enkla tester av lösningar som ska utvecklas och testas ytterligare i ett kommande utvecklingsprojekt.

Vem kan söka?
Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Konstellationer ska bestå av minst två parter.

Hur mycket kan du söka?
I första etappen maximalt 500 000 kronor och stödnivån är maximalt 80 procent

När stänger utlysningen?
Senaste ansökningsdag är den 13 september klockan 14.00

Lägg till lite mer information om denna artikel

BioFuel Region är med på Landsbygdsriksdagen i år

April 18, 2018

Landsbygdsriksdagen hålls i år i Örnsköldsvik den 18-20 maj. Sista anmälningsdagen är den 17 april. Evenemanget bjuder på ett fantastiskt program med viktiga och kända landsbygdsröster. Bland mycket annat rymmer programmet en workshop som arrangeras tillsammans med RISE Processum och Skogstekniska klustret. Läs programmet här.

Lägg till lite mer information om denna artikel

1 / 1

Please reload

© 2017 - 2020 SMICE - Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi

Ett samarbetsprojekt inom InterReg.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon