Storslagna fjäll

Storslagna fjäll är ett samverkansprojekt kring skapandet av Naturum och omlandsområde i Sonfjällen. I initiativet ryms bl.a Hede Företagarförening och Mittuniversitetet. SMICE har bl.a. bidragit med finansieringsrådgivning och stöd under idéutvecklingsfasen.

Utvalda inlägg