top of page

Cirkulär samverkan i Orkanger industriby


Orkanger industriby. Industrielle symbioser på Orkanger: ressurseffektiv industriell produksjon, forretningsmodell for bio-sirkulær industripark. Utviklingsarbeid som Trøndelag fylkeskommun har drevet sammen med Næringshagen i Orkdalsregionen i et års tid, blant annet gjennom deltakelse i Interreg-prosjektene SMICE og BSR Stars S3.

Prosjekt som omhandler framtidas industri på Orkanger. Prosjektet vil fokusere på potensialet som ligger i det grønne skiftet og utvikling av sirkulær økonomi. Dette vil medføre nye næringer og nye arbeidsplasser. Industriområdet på Orkanger har et stort mangfold av produksjonsbedrifter. Bedriftene ligger tett inntil hverandre og Orkanger industriområde regnes som en av landets største industriklynger. I dette spekteret av bedrifter finnes det bistrømmer av produksjon som ikke utnyttes godt nok i dag.

Ved en overgang til sirkulær økonomi og industriell symbiose vil bedriftene samarbeide for å utnytte disse ressursene bedre. Disse ressursene kan brukes til å skape framtidas industri og arbeidsplasser, noe som er svært viktig for landet vårt. Vi ønsker at industrien på Orkanger skal bli ledende i landet på dette arbeidet.

Prosjektet støttes av fylkeskommunen og ledes av ei styringsgruppe bestående av Ole Johan Svorkdal (Washington Mills), Trygve Berdal (Hamos), Eirik Jørum (Orkdal Energi), Berit Arntsen (Næringshagen i Orkdalsregionen) og Bjørn Wiggen (Salvesen & Thams). Deltagere i prosjektet er industrien, Næringshagen i Orkdalsregionen, det offentlige, samt forsknings og utdanningsinstitusjoner.

Trøndelag fylkeskommune vil fortsette å støtte opp under initiativet ved å koble på relevante nettverk og kompetansemiljø.

  • NTNU er involvert gjennom prosjekt- og masteroppgaver

  • To av studentene som fylkeskommunen koblet opp mot prosjektet jobber nå som trainee hos HAMOS og Næringshagen i Orkanger for å jobbe videre med prosjektet

  • Næringshagen i Orkdalsregionen diskuterer prosjektmuligheter med SINTEF for å få løst spesifikke problemstillinger som krever forskningsinnsats (materialstrømkartlegging og analyse gjennom SINTEFs optimeringsmodeller)

  • Trøndelag knyttes til nordiske og europeiske nettverk for industrielle symbioser gjennom vår deltakelse i flere Interreg-prosjekter (BSR Stars S3, BIS under utvikling).

Pressklipp ur Sør-Trøndelag, 3 feb 2018.

Pressklipp ur Sør-Trøndelag, 3 feb 2018
Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page