top of page

Digitala pilgrimer hittar lösningar på hållbarhetsutmaningar

Pilgrimsresan 4.0. Den fantastiska miljön utmed Pilgrimsleden och viljan att lösa samhällsutmaningar lockade femton s.k. digitala nomader till Jämtland 2018. Under tio dagar deltog de i Pilgrimsresan 4.0 och mötte företag, organisationer, kommuner och privatpersoner. Tillsammans med ett världsomspännande socialt nätverk arbetade man sedan för att lösa utmaningar i allt från kommunal utveckling till hållbarhet. Resan, som gjordes för andra gången, gick från Ragunda i öster till Steinkjer i väster och fick omkring 100 000 följare från hela världen.

Vad är då en digital nomad? Personerna som kom till Jämtland har stora sociala nätverk inom vitt skilda områden. De är vana att samverka digitalt mer än de flesta av oss och många av dem har hela världen som arbetsplats. Arbetet som gjordes under Pilgrimsresan byggde på lokala utmaningar, som förutom kompetensen hos ortens engagerade, tillfördes en mängd erfarenheter, kunskap och nätverk via de digitala nomaderna. På så sätt kunde man snabbt testa många nya sätt att tänka kring ett problem.

Arbetssättet kallas “crowdsourcing” och är ett allt vanligare arbetssätt som bygger på medverkandes kreativitet och kunskap, snarare än traditionella metoder för problemlösning. I områden med färre boende blir förstås internet en ovärderlig resurs eftersom det kan öka antalet deltagande enormt. Att det finns deltagare från hela världen öppnar också för de lokala deltagarna att bygga levande nätverk och utbyten som berikar på lång sikt.

Ragunda var stopp på resan, den 14 juni. Där väntade idéverkstad kring byggandet av en modern kommun i samarbete mellan skola, näringsliv och politiker. Just Ragunda är en av de platser som hade besök av digitala nomader redan förra året, något som gjorde positivt avtryck och skapade förutsättningar för ett fortsatt deltagande.

Därefter besöktes Östersund, där bland andra Gomorron Östersund och Samling Näringsliv mötte upp. Med resenärernas och nätverkets hjälp ville man utveckla Östersund som plats i världen. Kvällen tillbringades på Kulturkalaset, som avslutades med EatArt-festivalen. Resan fortsatte sedan västerut och stannde i Medstugan, där SMICE, svenskt-norskt nätverk för hållbarhet, planerar att arbeta med frågan hur man på bästa sätt kan gynna grön utveckling i Mittnorden. Åre blev sista stoppet på svensk sida innan avslutning Steinkjer i Norge. Den 24 juni avslutades resan i Fosen och Stockkøya, Norge.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page