Ung Företagsamhet goes klimatsmart!

SMICE-projektet har under 2019-2020 haft ett samarbete med Ung företagsamhet för att lyfta cirkulärt resursbruk som en del i introduktionen till eget företagande. Projektet har producerat en film och en klämvänlig ”provkarta” till varje klass, kartan visade användbart spillmaterial från lokala företag. Syftet var att förmedla kunskap och inspirera eleverna att tänka lokalt och cirkulärt i sina UF-företag.

Samarbetet har resulterat i att UF besökt 11 skolor och presenterat SMICE studiematerial för sammanlagt 465 elever.

SMICE film till eleverna hittar du här >> https://youtu.be/zcoGbFUgZI4

Mer om UF >>

Utvalda inlägg