Cirkus Cirkulär - hållbarhetsfestival *2

October 7, 2019

 

Cirkus Cirkulär är namnet på de två månadslånga festivaler som hållits i Jämtland och Härjedalen under 2019. Idén var att göra en festival där alla som ville fick bidra med programpunkter under det gemensamma temat hållbarhet. SMICE stod för samordning, administration, kommunikation och i vissa fall också kostnader för föreläsare, lokaler och material. Den fösta perioden pågick 7 mars - 17 april och den andra 1-30 september 2019. Antalet besökare under de två festivalperioderna var 2625 st och antalet programpunkter var 42 st resp. 31 st.


Konceptet skulle kunna utvecklas vidare för att fylla behov som dyker upp i arbetet för hållbar utveckling i samhället. Några spår som diskuterats är festivalen kan vara ett lämpligt sätt att underhålla och sprida engagemang kring hållbarhetsarbete som redan görs, eller borde göras. Eller som ett återkommande event med fokus på att utveckla nya (affärs)idéer som bidrar till cirkulära resursflöden, med coachning för entreprenörer från alla faser i innovationsprocessen. Alltså alltifrån de som har en ny idé som är långt från förverkligande, till de som redan driver verksamhet och vill utveckla delar av sortiment eller verksamheten i en mer hållbar riktning.

Utförligare analys kommer vara en del av SMICE slutrapportering. 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Sustainable Fashion Week i Östersund

February 5, 2020

1/2
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar
Please reload

Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2017 - 2020 SMICE - Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi

Ett samarbetsprojekt inom InterReg.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon