top of page

Att skapa engagemang kring hållbarhet - Sustainable Cleveland Summit

SMICE projektgrupp besökte Cleveland i okt 2019, bl.a. för att vara med på Sustainable Cleveland Summit som anordnades för 10:e gången. Som en förberedelse för stormötet (summit) besöktes Weatherhead School of Management Case Western Reserve University för att ta del av historien bakom Sustainable Cleveland (2008-2019) och hur den typen av stora summits kan ha betydelse för lokal näringslivsutveckling. Vår guide på universitetet var professor Ron Fry, som några veckor tidigare varit i Trondheim och hållit en välbesökt workshop i SMICE regi.

Vi fick också möjlighet att träffa personer som arbetade i olika verksamheter som på olika sätt påverkades och var en del av den utveckling som summiten var, och är en del av. Bl.a besöktes en kooperativ butik, ett möte på ett grannskapsnätverk, stadens kontor för stadsplanering och en grupp som återkommande faciliterade stora möten i syfte att skapa engagemang och bädda för utveckling. Deltagarna på resan, från både Sverige och Norge, fick på detta sätt möjlighet att ta del av både olika metoder att engagera människor, liksom på vilket sätt det haft betydelse för respektive verksamhet.

Sammantaget var det en mycket intressant resa som gav underlag till fortsatt arbete inom bl.a hållbar utveckling och stadsbyggnad.

Kontakten med Cleveland går flera år tillbaka i tiden och det arbete som görs där, under samlingsnamnet Sustainable Cleveland, var en inspiration då SMICE-projektet skrevs fram. Att SMICE engagerat sig i, och ibland arrangerat, större mötesplatser som t.ex. Åre Sustainable Summit (2017) och senare Cirkus Cirkulär (2018-2019), Feelgood (2018) och Sustainable Fashion Week (2019) har sitt upphov i Clevelands årliga summit.

Inom projektet är erfarenheterna av att skapa engagerade evenemang generellt goda. En mer utförlig analys av på vilket sätt de kan ha betydelse och do´s and dont´s till andra utvecklingssugna arrangörer, kommer att publiceras i samband med SMICE slutrapport under hösten 2020.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page