top of page

Vi bygger en urban ekoby! - Jamtli Living University


Ögonblicksbild från Workshop 1.

Jamtli Living University (JLU) är en förstudie för planering och byggande av en urban ekoby i Östersund. Inom projektet ordnades ett antal workshops och SMICE var med och planerade och genomförde dessa i workshops. Upplägget gjordes i nära samarbete med projektledningen och byggde på erfarenheter från ur SMICE. Målsättningen var att deltagarna skulle engageras under workshopen och vara med och designa byn, hur den skulle se ut, vad den skulle innehålla och hur den skulle organiseras.

Workshop 1: Målgrupp, allmänhet & studenter. Hur skall byn se ut, vad skall den innehålla och hur skall den organiseras? I denna workshop ville man också engagera studenter som skulle kunna ta på sig att undersöka enskilda delar i t.ex. ett examensarbete. Workshop 2: Målgrupp, arkitekter, byggare och tjänsteleverantörer som skulle kunna vara med och bygga och driva byn.

Workshop 3: Målgrupp, nyfikna medborgare, företagare, politiker eller framtida boende. Frågor som togs upp var t.ex.: Varför är det här ett viktigt projekt? - Vilka krav ställer du på din bostad och boende i ekobyn?- Hur kan vi höja vår självförsörjningsgrad?- Hur kan vi minska våra ekologiska fotavtryck?- Hur och hur mycket vill du samarbeta med dina grannar?- Hur kan vi samverka med föreningar, näringsliv och grannskapet?- Hur kan en modern ekologisk livsstil vara ekonomiskt hållbar?

Workshop 4: Målgrupp, företag, myndigheter, institutioner och enskilda intresserade av att bidra till projektet och ta del av framtida lärande. I denna workshop önskade man input utifrån resultaten i den avslutade förstudien. T.ex. hur man tänkt kring tänkt teknik och byggkostnader, ekosystemtjänster och självförsörjningsgrad, social hållbarhet, affärsmodeller och ekonomi. Workshop 5: Målgrupp, grannar, ej genomförd ännu.

Samarbetet har varit mycket lyckat och SMICE har dels kunna bidra med erfarenheter från tidigare workshops och dels dra nya slutsatser. Ett sammanfattande material om insikterna och metoden i workshopdesign och facilitering kommer som en del i SMICE slutrapport under hösten 2020.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page