Industriell symbios - Trøndelag visar vägen

August 18, 2020

 

SMICE gjorde en kartläggning av resursflöden (t.ex spillmaterial och energi) i Jämtland och Härjedalen under våren 2020. Som en del det arbetet genomfördes också ett studiebesök i Trøndelag där deltagarna fick möjlighet att ta del av hur man där arbetar med symbioser inom bl.a. industri, avfallshantering, energi och stadsbyggnad. Dvs. där flera aktörer samarbetar för att kunna utnyttja resurser mer effektivt. Intresset var stort hos deltagarna, däribland IUC Z-group och deltagande kommuner. De norska exemplen ligger delvis nära de jämtländska förhållandena och deltagarna såg stora möjligheter i hur vi på hemmaplan dels skulle kunna utnyttja resursflöden bättre, men också ta hjälp av symbioser vid nyetableringar för ökad konkurrenskraft.

Corona har gjort att det svensk-norska samarbetet slagit ned på takten. Samtidigt har pandemin också gjort det tydligt, även för företagen, att de behöver bredda sina leverans- och värdekedjor för att bli mindre sårbara. Det har gjort tankarna om symbios högst aktuella och arbetet fortskrider utifrån de nya förutsättningarna.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Sustainable Fashion Week i Östersund

February 5, 2020

1/2
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar
Please reload

Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2017 - 2020 SMICE - Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi

Ett samarbetsprojekt inom InterReg.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon