top of page

Industriell symbios - Trøndelag visar vägen


SMICE gjorde en kartläggning av resursflöden (t.ex spillmaterial och energi) i Jämtland och Härjedalen under våren 2020. Som en del det arbetet genomfördes också ett studiebesök i Trøndelag där deltagarna fick möjlighet att ta del av hur man där arbetar med symbioser inom bl.a. industri, avfallshantering, energi och stadsbyggnad. Dvs. där flera aktörer samarbetar för att kunna utnyttja resurser mer effektivt. Intresset var stort hos deltagarna, däribland IUC Z-group och deltagande kommuner. De norska exemplen ligger delvis nära de jämtländska förhållandena och deltagarna såg stora möjligheter i hur vi på hemmaplan dels skulle kunna utnyttja resursflöden bättre, men också ta hjälp av symbioser vid nyetableringar för ökad konkurrenskraft.

Corona har gjort att det svensk-norska samarbetet slagit ned på takten. Samtidigt har pandemin också gjort det tydligt, även för företagen, att de behöver bredda sina leverans- och värdekedjor för att bli mindre sårbara. Det har gjort tankarna om symbios högst aktuella och arbetet fortskrider utifrån de nya förutsättningarna.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page