SMICE & cirkulär affärsutveckling!

Tillsammans med bl.a. Tillväxtverket har SMICE tagit fram en Cirkulärekonomisk Business Model Canvas, som används för utveckling av idéer och verksamheter. Den släpps på verksamt.se under september 2020 för att stötta grön företagsutveckling nationellt.

SMICE slutkonferens 19 mars 2020

En digital konferens med temat Fira det som gjorts och  Analys och framtid. Alla presentationer, inklusive slutdiskussion finns här på hemsidan (scrolla ned). Välkommen att ta del av dem!

Potential för industriell symbios i Jämtland Härjedalen

En förstudie på detta tema gjordes under våren 2020 och rapporten är nu klar. Den finns nu att läsa och ladda ned här.  

Östersunds kommun kartlägger sina resurser!

Efter norsk förebild har arbetet med att kartlägga resurser inom kommunen startat under sommaren 2020. Målet är att minska sitt avfall, minska co2-utsläpp och spara pengar.

Material från SMICE slutkonferens 19 mars 2020

Trøndelag om SMICE och Smart specialisering
Trøndelag om SMICE och Smart specialisering

En beskrivning av SMICE roll i utveckling av policy, smart specialisering och innovationsstödsplattform. Presentation av Per-Erik Sørås, rådgiver vid Trøndelag Fylkeskommune. Från SMICE slutkonferens, 19 mars 2020.

SMICE och smart specialisering
SMICE och smart specialisering

Presentation som beskriver Smart specialisering som ett verktyg för att driva policyutveckling och konkreta frågor kopplat till cirkulär ekonomi. Presenterades av Erik Noaksson, Innovationsstrateg, Region Jämtland Härjedalen, under SMICE slutkonferens 19 mars 2020.

Framåtblick - var är projektet på väg?
Framåtblick - var är projektet på väg?

Avslutande resonemang om vad som väntar framöver för SMICE-projektet. Presentation av Erik Noaksson, Innovationstrateg, Region Jämtland Härjedalen. Från SMICE slutkonferens 19 mars 2020.

Sammanfattning SMICE 2017-2020
Sammanfattning SMICE 2017-2020

Presentation av Lillian Strand, Rådgivare, Trøndelag Fylkeskommune och Maja Blomqvist, projektledare, Region Jämtland Härjedalen - kortfattad beskrivning av projektet, mål, strategi, exempel ur projektets temaområden samt resultat. Från SMICE slutkonferens 19 mars 2020.

Odlingsakademin
Odlingsakademin

Akademins mål är att skapa mötesplatser, inspirera och odla tillsammans i studiecirklar. Ge inspiration till klimatsmartare konsumtion och bättre hälsa samt skapa ökad förståelse för ekologiska kretslopp, självförsörjning och långsiktig hållbarhet.

Cirkulär Business Model Canvas
Cirkulär Business Model Canvas

En Cirkulärekonomisk Business Model Canvas utvecklades under 2019-2020. Canvasen togs fram i samarbete med Tobias Jansson, Fjällhubben Vemdalen Funäsdalen, Tillväxtverket, CirEko och Almi. Utveckling sker genom workshops med företag och näringslivscoacher runt om i landet.

Tillbakablick: vad har hänt i SMICE? 

Ett urval av det som hänt i projektet 2017-2020. Se också Nätverk och vår Facebooksida.

Potential för Industriell Symbios i Jämtland Härjedalen
Potential för Industriell Symbios i Jämtland Härjedalen

Rapport från förstudie inom SMICE, läs den genom att klicka på länken.

Industriell symbios - studieresa
Industriell symbios - studieresa

Studieresa till Trøndelag 26-27 februari 2020 för att ta del av det arbetet som görs inom industriell symbios. Vi besökte och fick del av presentationer av bl.a. Thamsklyngen, Mo Industripark, SeSammen avfallklynge, Fornybarklyngen, Ecopro och Jordfabrikken. Resan var en del i arbetet att utveckla industriell symbios även på svensk sida.

Thamsklyngen
Thamsklyngen

Framväxten av industriell symbios i Orkangers industriby har varit en viktig del i SMICE-arbetet på norsk sida.

Mapping Week 2018
Mapping Week 2018

En kartläggning av cirkulära verksamheter i Jämtland och Härjedalen. I samarbete med Circular Economy Club.

Hållbarhetsfestivalen Cirkus Cirkulär
Hållbarhetsfestivalen Cirkus Cirkulär
Vad är SMICE?

Nätverket i SMICE arbetar för ett långsiktigt hållbart Jämtland, Härjedalen och Trøndelag. Läs om hur det fungerar och hur du kan bli delaktig.

Nätverk!

Låt dig inspireras av resurser och kunskap i SMICE nätverk! Här hittar du ett urval av det som redan sker runt om i Mittnorden.

Vilka står bakom SMICE?

SMICE är ett projekt delfinansierat av Interreg och består av ett flertal projektparter i Norge och Sverige. Bland dem bland annat Trøndelag Fylkesregione, Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Norra Station och Mittnordenkommittén.