top of page

SMICE-projektet är avslutat

SMICE-projektets mål var att bygga upp kapacitet för omställning till cirkulär ekonomi i Jämtland, Härjedalen och Trøndelag. Projektet pågick mellan 17 maj 2017 och 31 dec 2020.

SMICE står för Samskapande Mittnordisk Innovations-arena för Cirkulär Ekonomi. SMICE-projektet var ett Svenskt-Norskt samarbete och ägdes av Region Jämtland Härjedalen och Trøndelag Fylkeskommune. Projektets totalbudget var 2 946 044 €, varav 50% finansierades av Interreg Sverige Norge.

Svenska partners var Mittuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Mittnordenkommittén och Norra Station. På Norsk sida deltog bl.a Fylkesmannen i Trøndelag, Indre Fosen Kommune, Norges Vel, Næringshagen i Orkdalsregionen, Meldal Kommune, Nasjonalparken Næringshage, Connect Norge, NTNU og Ruralis.

Läs mer!

Projektet har bl.a resulterat i rapporter, förstudier, verktyg och guider för hållbar omställning och affärsutveckling.

Ladda ned dem här >>

22747830-ristafallet-waterfall-in-the-western-part-of-jamtland-is-listed-as-one-of-the-mos
Syftet med SMICE

SMICE- projektet handlade i grunden om näringslivsutveckling, men riktade sig också till privatpersoner, företag och organisationer. Den stora bredden har motiverats av vissheten att omställning till cirkulär ekonomi måste involvera alla.

Projektet har testat olika typer av aktiviteter och metodik för att kunna stötta och skala upp idéer och utvecklingsprocesser. Genom att arbeta processbaserat och lyhört har projektet tillsammans med entreprenörer kunnat stödja långsiktigt hållbar utveckling, både inom näringslivet och samhället i stort.

Arbetssättet har bestått av strategisk riktning (omställning), mobilisering (av aktörer) och koordinering (av aktörer, aktiviteter och finansiering). SMICE har haft rollen som en coachande, samordnade part, samtidigt som vi, utifrån direkt respons från entreprenörerna, drivit på utveckling av stödjande strukturer, t.ex regelverk och finansiering.

Några slutsatser  

Projektet kunde tydligt se hur viktigt det var att nya hållbara entreprenörer och idéer fick stöd i ett tidigt skede, både ekonomiskt och idémässigt (strategisk riktning), liksom att befintliga verksamheter gavs tillgång till kunskap och stöd för att kunna ställa om. För att omställningen till cirkulär ekonomi skall kunna ske snabbt nog behövs ökad kunskap och aktivitet inom hela innovationsstödssystemet.

 

Projektets roll som samordnande part var mycket värdefull i och med att det övergripande målet handlar om något så komplext som samhällsomställning. Inom projektet har vi kunnat ha överblick över befintliga system, agera i samråd med entreprenörer samtidigt som vi haft möjlighet påverka skapandet av nya system. På detta sätt har SMICE-projektet kunnat bidra till att öka hastigheten i omställning till cirkulär ekonomi.

Vad händer nu?

Projektet har bidragit till att bygga upp nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, nya arbetssätt och styrdokument som stödjer omställningen till cirkulär ekonomi - både regionalt och i Norden. Erfarenheter från projektet har också utgjort underlag i flera nya spin-off projekt och utbildningar. 

På regional nivå drivs arbetet vidare inom förstudien Mobilisering cirkulär ekonomi Jämtland Härjedalen och en arbetsgrupp kopplad till Miljö- och Klimatrådets arbete för cirkulär ekonomi. Arbetsgruppen är öppen för alla, kontakta oss för inbjudan. Förstudiens uppdateringar finns på Facebook >>

Vill du veta mer om SMICE?
Kontakta oss >>

Maja Blomqvist - Projektledare (SE)

Tel: +46 (0)63-14 65 48

E-mail: maja.blomqvist@regionjh.se

Per-Erik Sørås - Projektledare (NO)

Tel: +47 (0) 74 17 52 07 / 906 12 450

E-mail: persor@trondelagfylke.no

bottom of page