top of page
IMG_2213.jpg
About the SMICE project

Here is a selection of activities that have been carried out and materials that have been published within SMICE.

Material from SMICE final conference 19 march 2020

Presentations are in Norwegian and Swedish, contact us for a summary.

A selection of activities in the project, 2017-2020.

Circular Mapping Week
Circular Mapping Week

En kartläggning av cirkulära verksamheter i Jämtland och Härjedalen. I samarbete med Circular Economy Club.

press to zoom
Trøndelag om SMICE och Smart specialisering
Trøndelag om SMICE och Smart specialisering

En beskrivning av SMICE roll i utveckling av policy, smart specialisering och innovationsstödsplattform. Presentation av Per-Erik Sørås, rådgiver vid Trøndelag Fylkeskommune. Från SMICE slutkonferens, 19 mars 2020.

press to zoom
SMICE och smart specialisering
SMICE och smart specialisering

Presentation som beskriver Smart specialisering som ett verktyg för att driva policyutveckling och konkreta frågor kopplat till cirkulär ekonomi. Presenterades av Erik Noaksson, Innovationsstrateg, Region Jämtland Härjedalen, under SMICE slutkonferens 19 mars 2020.

press to zoom
Sammanfattning SMICE 2017-2020
Sammanfattning SMICE 2017-2020

Presentation av Lillian Strand, Rådgivare, Trøndelag Fylkeskommune och Maja Blomqvist, projektledare, Region Jämtland Härjedalen - kortfattad beskrivning av projektet, mål, strategi, exempel ur projektets temaområden samt resultat. Från SMICE slutkonferens 19 mars 2020.

press to zoom
Framåtblick - var är projektet på väg?
Framåtblick - var är projektet på väg?

Avslutande resonemang om vad som väntar framöver för SMICE-projektet. Presentation av Erik Noaksson, Innovationstrateg, Region Jämtland Härjedalen. Från SMICE slutkonferens 19 mars 2020.

press to zoom
bottom of page