top of page
IMG_2213.jpg
Om SMICE

Här presenteras ett urval av aktiviteter som genomförts och material som publicerats inom SMICE.

Material från SMICE slutkonferens 19 mars 2020

Material från evenemang i SMICE, 2017 - 2020

bottom of page