Utveckla
för framtiden! 

SMICE är ett nätverk som arbetar för ett hållbarare samhälle. Allt som görs i SMICE utgår från deltagarnas behov, med målet att se fler hållbara idéer bli verklighet. SMICE är ett samarbete mellan Norge och Sverige i regionerna Trøndelag, Jämtland och Härjedalen.

>> För privatpersoner

Vad behövs för att utveckla platsen där ni bor? Inom SMICE kan du få hjälp att anordna kurser på hållbara teman. Det kan handla om att boka en inspirerande föreläsare (på plats eller distans) eller få tillgång till teknik och lokal för möten. Vi stödjer också idéutveckling och designar workshops, både vid enstaka tillfällen och under längre perioder. Toppen även för byalag och föreningar!

>> För företagare

Hur kan både företaget och miljön gå plus? I nätverket SMICE finns möjlighet att utveckla ett mer hållbart företag genom nya arbetssätt och affärsidéer. 

Ni kan bland annat få hjälp med fortbildning, kontakter, idéutveckling och rådgivning om finansiering som gör företaget bättre rustat för framtiden.

>> Projektsupport & finansieringsrådgivning

Behöver ni hjälp att komma vidare med er idé, hitta fler eldsjälar som vill vara med, kunskap eller kontakter? Eller är det dags att hitta finansiering till ert hållbara projekt?  SMICE kan bistå i uppbyggnaden av projektet genom workshops, kurser, kontakter och ge personlig rådgivning om möjliga sätt att hitta finansiering. Hör av er, så diskuterar vi vidare hur vi bäst kan stödja er! ​

Maja Blomqvist - Projektledare (SE)

Telefon: +46 (0)63-14 65 48

Lillian Strand - Projektsupport (NO)

Tel: +47 (0) 916 - 85 967

E-mail: lilst@trondelagfylke.no

Vanliga frågor

Vilket stöd kan jag få av SMICE?


Stödet består dels av nätverket i form av kompetens och resurser, men också av möjligheten att utvecklas tillsammans för att snabbare nå ett mer hållbart samhälle. Det SMICE erbjuder är lika användbart för privatpersoner, företag, organisationer som föreningar. SMICE administration gör allt vi kan för att matcha dina behov för att komma vidare i hållbarhetsarbetet med de resurser som finns i, och ibland utanför, nätverket. Organisationen bakom SMICE rymmer djupa kunskaper inom ett flertal områden och kontaktnätet är stort. Vårt mål är att alla som ber om hjälp att komma vidare skall kunna få det.Kontakta oss för ett samtal så tar vi det vidare därifrån.

Ibland uppstår behov av fortbildning inom ett område, t.ex att ett antal personer i nätverket signalerar att man vill utveckla sin förmåga att arbeta med ett visst område. I SMICE uppdrag ligger att kunna möta det behovet och vi skapar då ett eller flera kurstillfällen eller evenemang för att täcka efterfrågan. Under vinter/vår 17-18 hålls därför kurser inom Design thinking samt evenemang där vi kartlägger befintliga cirkulära företag och initiativ. Hör av dig till oss om du saknar ett evenemang eller en utbildning så försöker vi lösa det. Det finns också goda möjligheter att bädda för företagssymbioser och samverkan av olika slag, vilket är av extra stort intresse för företag och organisationer. Mer om detta under "Vilket stöd kan jag få som företagare?"
Jag är företagare, vad är poängen för mig att vara med i SMICE?


Hållbart företagande blir alltmer aktuellt för många företag och inom en snar framtid kommer det att vara en överlevnadsfråga ur fler perspektiv än ekonomi. Idag ser vi alltfler företag som arbetar, helt eller delvis, utifrån en cirkulär affärsidé. Exempel i tiden är t.ex. Rent-a-Plagg, Philips lightning service, Airbnb och Hygglo. SMICE kan bistå med kompetens i att utveckla både nya och befintliga affärsidéer i en mer cirkulär riktning. Det kan också handla om att se möjligheter i att t.ex hitta mottagare för ett restmaterial och på så vis förvandla en kostnad till intäkt. I nätverket finns också möjlighet att samverka mellan företag och över gränsen till Norge. SMICE finns även i Tröndelag och den mittnordiska samverkan rymmer enorm potential! Det finns också goda möjligheter att bädda för företagssymbioser och samverkan av olika slag, vilket är av extra stort intresse för företag och organisationer. I SMICE ingår bl.a representanter för Mittuniversitetet som gärna ser långsiktiga samarbeten med företag i regionen.
Vad är cirkulär ekonomi?


SMICE stödjer utvecklingen av Cirkulär ekonomi i Mittnorden. Cirkulär ekonomi handlar om visionen att sluta kretsloppen genom att minimera restprodukter, avfall och utnyttja naturresurser mer effektivt. Då vi delar, lånar, hyr & uppgraderar skapas värde utan att förbruka resurser. Cirkulära affärsmodeller bygger på samarbete och innovationer och öppnar möjligheter för utveckling av både befintliga och nya företagsidéer. Exempel i tiden är t.ex. Airbnb, Hygglo,
Philips lighting service & Rent-a-Plagg. Cirkulär ekonomi är en nyckel till samhälls- och företagsutveckling som samtidigt bygger ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Filmttips: https://youtu.be/zCRKvDyyHmI
Mitt projekt behöver hjälp med något som inte finns i nätverket, vad gör jag då?


Kontakta SMICE-administrationen så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig: kontakt@smice.nu
Varför finns SMICE?


SMICE är fött ur det Regionala Innovationsprogrammet i kombination med flera aktörers passion för hållbarhet och regional utveckling. Idén är att skapa en sammanhållande plattform där alla de initiativ som redan finns inom hållbar och cirkulär uveckling skall kunna mötas och utvecklas.
Valet att arbeta utifrån cirkulär ekonomi grundas i att vi där ser stora möjligheter att koppla samman både resurser och behov som finns i Mittnorden.
Mitt projekt behöver pengar, kan SMICE hjälpa till med det?


I SMICE finns resursen "Projektsupport", där finns möjlighet att få hjälp att hitta möjliga finansieringsvägar. Projektsupport kan dock inte hjälpa dig att skriva ansökningar. Fyll i anmälningsformuläret (under fliken Engagera dig) och berätta mer om ditt behov där så kontaktar vi dig för ett fortsatt samtal.
Vad menar vi med hållbarhet?


Ett av de verktyg som använder är cirkulär ekonomi, som kortfattat handlar om att vi behöver omvandla användningen av material - från att ske linjärt (från produktion till avfall), till att bestå av slutna, cirkulära kretslopp. Målet är att vi skall leva ett fortsatt gott i liv i ett samhälle med tillväxt, utan att överskrida planetens resurser. För att det skall lyckas krävs att det vi producerar kan föras tillbaka in i ett kretslopp. För produkter innebär det att material skall ha kvar värde i slutet av sitt “liv”, dvs kan återbrukas eller få en ny funktion. Det kan också betyda att en vara istället blir en tjänst, eller att ägande byts ut mot lån, hyra eller byte. Den omställningen involverar hela samhället och kräver på många sätt att vi lär oss tänka nytt. Därför menar vi inom SMICE att hållbarhet är det som bidrar till omställningen mot ett mer cirkulärt samhälle!

Vi står bakom SMICE

Norsk_farge_liggende_small.png
MN-logo.png
NS_Tours-04.jpeg