top of page

SMICE -prosjektet er fullført

Målet med SMICE -prosjektet var å bygge kapasitet for konvertering til en sirkulær økonomi i Trøndelag, Jämtland og Härjedalen. Prosjektet fant sted mellom 17. mai 2017 og 31. desember 2020.

SMICE står for Samskapende Mittnordisk Innovasjons-arena Sirkulær Økonomi. SMICE-prosjektet var et svensk-norsk samarbeid eid av Trøndelag fylkeskommune og Region Jämtland Härjedalen. Det totale budsjettet for prosjektet var 2 946 044 €, hvorav 50% ble finansiert av Interreg Sverige Norge.

På norsk side deltok Fylkesmannen i Trøndelag, Indre Fosen kommune, Norges Vel, Næringshagen i Orkdal -regionen, Meldal kommune, Nasjonalparken Nærings-hage, Connect Norway, NTNU og Ruralis. Svenske partnere var Mittuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Mittnordenkommittén og Norra Station.

Les mer!

Prosjektet har resultert i rapporter, mulighetsstudier, verktøy og guider for bærekraftig endring og forretningsutvikling. Last dem ned her >>

22747830-ristafallet-waterfall-in-the-western-part-of-jamtland-is-listed-as-one-of-the-mos
Formålet med SMICE

SMICE -prosjektet handlet i utgangspunktet om forretningsutvikling, men var også rettet mot enkeltpersoner, selskaper og organisasjoner. Den store bredden har blitt motivert av vissheten om at overgangen til en sirkulær økonomi må involvere alle.

 

Prosjektet har testet forskjellige typer aktiviteter og metodikk for å kunne støtte og skalere opp ideer og utviklingsprosesser. Ved å arbeide prosessbasert og lydhør har prosjektet sammen med gründere kunnet støtte langsiktig bærekraftig utvikling, både i næringslivet og i samfunnet for øvrig. Arbeidsmetoden har bestått av strategisk retning (justering), mobilisering (av aktører) og koordinering (av aktører, aktiviteter og finansiering). SMICE har hatt rollen som en coachende, koordinert part, mens vi, basert på direkte respons fra entreprenørene, presset på for utvikling av støttestrukturer, som regelverk og finansiering.

Noen konklusjoner

Prosjektet kunne tydelig se hvor viktig det var at nye bærekraftige entreprenører og ideer mottok støtte på et tidlig stadium, både økonomisk og ideologisk (strategisk retning), samt at eksisterende virksomheter fikk tilgang til kunnskap og støtte for å kunne tilpasse seg. For at overgangen til en sirkulær økonomi skal skje raskt nok, er det nødvendig med økt kunnskap og aktivitet innen hele innovasjonsstøttesystemet.

Prosjektets rolle som koordinerende part var svært verdifull ved at det overordnede målet handler om noe så komplekst som sosial endring. Innenfor prosjektet har vi kunnet ha oversikt over eksisterende systemer, handle i samråd med entreprenører mens vi har hatt mulighet til å påvirke etableringen av nye systemer. På denne måten har SMICE -prosjektet vært i stand til å bidra til å øke hastigheten på konvertering til en sirkulær økonomi.

Hva skjer nå?

Prosjektet har bidratt til å bygge nettverk for utveksling av kunnskap og erfaring, nye arbeidsmetoder og styrende dokumenter som støtter overgangen til en sirkulær økonomi - både regionalt og i Norden. Erfaringer fra prosjektet har også dannet grunnlaget for flere nye spin-off prosjekter og utdanninger.

På regionalt nivå fortsetter arbeidet innenfor mulighetsstudien Mobilisering av sirkulær økonomi Jämtland Härjedalen og en arbeidsgruppe knyttet til Miljø- og klimarådets arbeid for sirkulær økonomi. Arbeidsgruppen er åpen for alle, send en e -post for en invitasjon. Forstudieoppdateringer er tilgjengelige på Facebook >>

Vil du vite mer om SMICE?
Kontakt oss >>

Per-Erik Sørås - Prosjektleder (NO)

Tel: +47 (0) 74 17 52 07 / 906 12 450

E-mail: persor@trondelagfylke.no

Maja Blomqvist - Prosjektleder (SE)

Tel: +46 (0)63-14 65 48

E-mail: maja.blomqvist@regionjh.se

bottom of page