SMICE sluttkonferanse 19. mars 2020

Velkommen til å delta på SMICE digitale sluttkonferanse! Du kan delta uansett hvor du er, så lenge du har internett. I løpet av dagen vil du lære av forskjellige opplevelser av hva som har skjedd i prosjektet så langt og hva vi ser frem til.

Håpet vårt er at konferansen vil muliggjøre nye møter, selv om vi ikke blir sett fysisk. Send derfor noen spørsmål til de besøkende å vurdere. I løpet av konferansen vil du ha muligheten til å dele tankene dine, både som en måte å presentere deg på, men også som et grunnlag for open-space diskusjoner.

>> Hvilken verdi har SMICE-prosjektet gitt deg?
>> Hva vil du skje mer?

Forbered og test teknologien før vi begynner: Sjekk ut våre teknologitips!

KEEP THE TIMES

10:00 Välkomna och summering av SMICE
11:00 Pecha Kucha PASS 1 - att mobilisera civilsamhället
11:30 Pecha Kucha PASS 2 - ringar på vattnet
12:00 PAUS FÖR LUNCH
13:10 Lokal sirkulær økologiskøkonomisk modell
13:30 Pecha Kucha PASS 3 - vad vi lärt oss
14:20 Cirkulär ekonomi och Smart specialisering
14:50 Pecha Kucha PASS 4 - näringslivet som ekosystem
15:20 Open Space
16:00 Summering
16:30 Slut för dagen

Materiale fra SMICE sluttkonferanse 19. mars 2020

Vi fyller alt etter hvert som materialet blir klart.

VÅGEN - Zero waste butik
VÅGEN - Zero waste butik
Odlingsakademin
Akademins mål är att skapa mötesplatser, inspirera och odla tillsammans i studiecirklar. Ge inspiration till klimatsmartare konsumtion och bättre hälsa samt skapa ökad förståelse för ekologiska kretslopp, självförsörjning och långsiktig hållbarhet.
Folkverkstad
Folkverkstad är ett nätverk av människor och grupper i Jämtlands län.
Gemensam nämnare är att alla har ett intresse av att hantverka, fixa/laga
och skapa på ett klokt och hållbart sätt. Nätverket erbjuder en gemenskap
där kontakter och samarbete sker, och lärande uppstår.
Mycket sker i folkbildningsform och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är en central aktör.
Cirkulär Business Model Canvas
En Cirkulärekonomisk Business Model Canvas utvecklades under 2019-2020. Canvasen togs fram i samarbete med Tobias Jansson, Fjällhubben Vemdalen Funäsdalen, Tillväxtverket, CirEko och Almi. Utveckling sker genom workshops med företag och näringslivscoacher runt om i landet.
Läs mer

Oversikt: hva skjedde i SMICE?

Et utvalg av hva som skjedde i prosjektet 2017-2020. Se også nettverk og vår Facebook-side.

Thamsklyngen
Framväxten av industriell symbios i Orkangers industriby har varit en viktig del i SMICE-arbetet på norsk sida.
Mapping Week 2018
En kartläggning av cirkulära verksamheter i Jämtland och Härjedalen. I samarbete med Circular Economy Club.
Hållbarhetsfestivalen Cirkus Cirkulär
Föreläsning Cirkulär ekonomi med Johan Åkerström
Johan Åkerströms föreläsning från Mapping Week 2018.
Filmen om SMICE
En samskapande mittnordisk innovationsarena, vad är det egentligen? En film från projektets början 2017.
Läs mer

© 2017 - 2020 SMICE - Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi

Ett samarbetsprojekt inom InterReg.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon