Utvidelse av SMICE!

SMICE-prosjektet forlenges til 31. desember 2020. Det gjør at vi kan fortsette å kjøre på noen av prosessene der vi ser stor interesse på begge sider av grensen. Noen eksempler er sirkulære materialstrømmer og gjenbruk, industriell symbiose, fritidsøkonomi og makerspace.

Sluttkonferanse 19/3 2020

En digital konferanse der hadde temaet Fira hva som ble gjort og ettermiddagen fokuserte på analyse og fremtid. Alle presentasjoner, inkludert den endelige diskusjonen, legges ut her på nettstedet. Velkommen til å se dem!

Industriell symbiose over grensen

Trøndelag har utviklet symbiose i f.ex. industri, grønne næringsstoffer, avfall og energi. Vi ser et godt potensial for symbiose selv på svensk side og forberedelser til den norske modellen gjøres for tiden i samarbeid med bransjeorganisasjon IUC Z-group.  

Nå starter Folkverkstad!

Folkverkstad er et nettverk i Jämtland. Fellesnevneren er at alle har interesse for håndverk, fikser / forbereder og skaper på en klok og bærekraftig måte. Nettverket tilbyr fellesskap, kontakter, samarbeid og læring.

Materiale fra SMICE sluttkonferanse 19. mars 2020

Trøndelag om SMICE och Smart specialisering
En beskrivning av SMICE roll i utveckling av policy, smart specialisering och innovationsstödsplattform. Presentation av Per-Erik Sørås, rådgiver vid Trøndelag Fylkeskommune. Från SMICE slutkonferens, 19 mars 2020.
SMICE och smart specialisering
Presentation som beskriver Smart specialisering som ett verktyg för att driva policyutveckling och konkreta frågor kopplat till cirkulär ekonomi. Presenterades av Erik Noaksson, Innovationsstrateg, Region Jämtland Härjedalen, under SMICE slutkonferens 19 mars 2020.
Framåtblick - var är projektet på väg?
Avslutande resonemang om vad som väntar framöver för SMICE-projektet. Presentation av Erik Noaksson, Innovationstrateg, Region Jämtland Härjedalen. Från SMICE slutkonferens 19 mars 2020.
Sammanfattning SMICE 2017-2020
Presentation av Lillian Strand, Rådgivare, Trøndelag Fylkeskommune och Maja Blomqvist, projektledare, Region Jämtland Härjedalen - kortfattad beskrivning av projektet, mål, strategi, exempel ur projektets temaområden samt resultat. Från SMICE slutkonferens 19 mars 2020.
Odlingsakademin
Akademins mål är att skapa mötesplatser, inspirera och odla tillsammans i studiecirklar. Ge inspiration till klimatsmartare konsumtion och bättre hälsa samt skapa ökad förståelse för ekologiska kretslopp, självförsörjning och långsiktig hållbarhet.
Cirkulär Business Model Canvas
En Cirkulärekonomisk Business Model Canvas utvecklades under 2019-2020. Canvasen togs fram i samarbete med Tobias Jansson, Fjällhubben Vemdalen Funäsdalen, Tillväxtverket, CirEko och Almi. Utveckling sker genom workshops med företag och näringslivscoacher runt om i landet.
Läs mer

Oversikt: hva skjedde i SMICE?

Et utvalg av hva som skjedde i prosjektet 2017-2020. Se også Nettverk og vår Facebook-side.

Hva er SMICE?

SMICE-nettverket jobber for et langsiktig bærekraftig Trøndelag, Jämtland og Härjedalen. Lær om hvordan det fungerer og hvordan du kan bli involvert.

Nettverk!

La deg inspirere av ressurser og kunnskap i SMICE-nettverket! Her finner du et utvalg av det som allerede skjer rundt Midt-Nord.

Hvem står bak SMICE?

SMICE er et prosjekt som er samfinansiert av Interreg og består av flere prosjektpartnere i Norge og Sverige. Blant dem Trøndelag fylkesregion, Jämtland Härjedalen-regionen, Mid Sweden University, Studentersamfundet for voksenopplæring, Norra Station og Mittnordenkommittén.

VÅGEN - Zero waste butik
VÅGEN - Zero waste butik
Industriell symbios - studieresa
Studieresa till Trøndelag 26-27 februari 2020 för att ta del av det arbetet som görs inom industriell symbios. Vi besökte och fick del av presentationer av bl.a. Thamsklyngen, Mo Industripark, SeSammen avfallklynge, Fornybarklyngen, Ecopro och Jordfabrikken. Resan var en del i arbetet att utveckla industriell symbios även på svensk sida.
Thamsklyngen
Framväxten av industriell symbios i Orkangers industriby har varit en viktig del i SMICE-arbetet på norsk sida.
Mapping Week 2018
En kartläggning av cirkulära verksamheter i Jämtland och Härjedalen. I samarbete med Circular Economy Club.
Hållbarhetsfestivalen Cirkus Cirkulär
Läs mer

© 2017 - 2020 SMICE - Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi

Ett samarbetsprojekt inom InterReg.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon