Förlängning för SMICE!

SMICE-projektet förlängs till 2020-12-31. Det ger oss möjlighet att fortsätta driva på några av de processer där vi ser ett stort intresse på båda sidor om gränsen. Några exempel är cirkulära materialflöden & återbruk, industriell symbios, fritidsekonomi och makerspace.

Slutkonferens 19 mars 2020

En digital konferens där hade temat Fira det som gjorts och eftermiddagen fokuserade på analys och framtid. Alla presentationer, inklusive slutdiskussion läggs upp här på hemsidan. Välkommen att ta del av dem!

Industriell symbios över gränsen

Trøndelag har utvecklat symbios inom bl.a. industri, gröna näringar, avfall och energi. Vi ser god potential till symbios även på svensk sida och förberedelser efter norsk modell görs just nu i samarbete med IUC Z-group.  

Nu startar Folkverkstad!

Folkverkstad är ett nätverk i Jämtlands län. Gemensam nämnare är att alla har ett intresse av hantverk,  fixa/laga och skapa på ett klokt och hållbart sätt. Inom nätverket erbjuds gemenskap, kontakter, samarbete och lärande.

Material från SMICE slutkonferens 19 mars 2020

Trøndelag om SMICE och Smart specialisering
En beskrivning av SMICE roll i utveckling av policy, smart specialisering och innovationsstödsplattform. Presentation av Per-Erik Sørås, rådgiver vid Trøndelag Fylkeskommune. Från SMICE slutkonferens, 19 mars 2020.
SMICE och smart specialisering
Presentation som beskriver Smart specialisering som ett verktyg för att driva policyutveckling och konkreta frågor kopplat till cirkulär ekonomi. Presenterades av Erik Noaksson, Innovationsstrateg, Region Jämtland Härjedalen, under SMICE slutkonferens 19 mars 2020.
Framåtblick - var är projektet på väg?
Avslutande resonemang om vad som väntar framöver för SMICE-projektet. Presentation av Erik Noaksson, Innovationstrateg, Region Jämtland Härjedalen. Från SMICE slutkonferens 19 mars 2020.
Sammanfattning SMICE 2017-2020
Presentation av Lillian Strand, Rådgivare, Trøndelag Fylkeskommune och Maja Blomqvist, projektledare, Region Jämtland Härjedalen - kortfattad beskrivning av projektet, mål, strategi, exempel ur projektets temaområden samt resultat. Från SMICE slutkonferens 19 mars 2020.
Odlingsakademin
Akademins mål är att skapa mötesplatser, inspirera och odla tillsammans i studiecirklar. Ge inspiration till klimatsmartare konsumtion och bättre hälsa samt skapa ökad förståelse för ekologiska kretslopp, självförsörjning och långsiktig hållbarhet.
Cirkulär Business Model Canvas
En Cirkulärekonomisk Business Model Canvas utvecklades under 2019-2020. Canvasen togs fram i samarbete med Tobias Jansson, Fjällhubben Vemdalen Funäsdalen, Tillväxtverket, CirEko och Almi. Utveckling sker genom workshops med företag och näringslivscoacher runt om i landet.
Läs mer

Tillbakablick: vad har hänt i SMICE? 

Ett urval av det som hänt i projektet 2017-2020. Se också Nätverk och vår Facebooksida.

VÅGEN - Zero waste butik
VÅGEN - Zero waste butik
Industriell symbios - studieresa
Studieresa till Trøndelag 26-27 februari 2020 för att ta del av det arbetet som görs inom industriell symbios. Vi besökte och fick del av presentationer av bl.a. Thamsklyngen, Mo Industripark, SeSammen avfallklynge, Fornybarklyngen, Ecopro och Jordfabrikken. Resan var en del i arbetet att utveckla industriell symbios även på svensk sida.
Thamsklyngen
Framväxten av industriell symbios i Orkangers industriby har varit en viktig del i SMICE-arbetet på norsk sida.
Mapping Week 2018
En kartläggning av cirkulära verksamheter i Jämtland och Härjedalen. I samarbete med Circular Economy Club.
Hållbarhetsfestivalen Cirkus Cirkulär
Läs mer
Vad är SMICE?

Nätverket i SMICE arbetar för ett långsiktigt hållbart Jämtland, Härjedalen och Trøndelag. Läs om hur det fungerar och hur du kan bli delaktig.

Nätverk!

Låt dig inspireras av resurser och kunskap i SMICE nätverk! Här hittar du ett urval av det som redan sker runt om i Mittnorden.

Vilka står bakom SMICE?

SMICE är ett projekt delfinansierat av Interreg och består av ett flertal projektparter i Norge och Sverige. Bland dem bland annat Trøndelag Fylkesregione, Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Norra Station och Mittnordenkommittén.

© 2017 - 2020 SMICE - Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi

Ett samarbetsprojekt inom InterReg.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Trøndelag om SMICE och Smart specialisering

En beskrivning av SMICE roll i utveckling av policy, smart specialisering och innovationsstödsplattform. Presentation av Per-Erik Sørås, rådgiver vid Trøndelag Fylkeskommune. Från SMICE slutkonferens, 19 mars 2020.

Go to link