top of page

tors 28 mars

|

Östersund Campus, Hus Q

Emergy Scandinavia 2019 – Assessing both Nature and Society

Emergi och emergianalys är ett begrepp och en metod med stor potential att fungera som verktyg för hållbarhetsanalys på systemnivå. Välkommen till ett symposium med fokus på att förklara och öka användningen av emergi-begreppet i svensk och skandinavisk kontext!

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Emergy Scandinavia 2019 – Assessing both Nature and Society
Emergy Scandinavia 2019 – Assessing both Nature and Society

Tid och plats

28 mars 2019 09:00 – 17:00

Östersund Campus, Hus Q, 831 42 Östersund, Sverige

Om evenemanget

Emergy Scandinavia 2019 – Assessing both Nature and Society

Välkommen till ett årligt återkommande symposium med fokus på att öka användningen av emergi-begreppet i svensk och skandinavisk kontext.

Emergi och emergianalys är ett begrepp och en metod med stor potential att fungera som ett systemanalytiskt verktyg väl i klass med livscykelanalys, energisystemanalys, exergianalys, ekologiska fotavtryck och liknande metoder.

Ändå har emergi haft svårt att få genomslag i Sverige, och antalet publikationer med svensk och skandinaviskt kontext har minskat de senaste åren. Med syfte att se om emergi-begreppet kan ges, och förtjäna, en ”andra våg” av intresse och ökad användning, startas ett årligt återkommande symposium med fokus på användning av emergi-begreppet i svensk och skandinavisk kontext.

When: Thursday 28 March 2019, preliminary 09:00-17:00.

Where: Mid Sweden University, campus Östersund, house Q. Room Q221, or via the web (software: Zoom).

Cost: No cost!

Language: Mainly English, but maybe also some Swedish, Danish and maybe Norwegian.

Registration: As soon as possible to erik.gronlund@miun.se, with subject ”Emergy symposium March 2019”, and let me know if you will participate IRL or via the web.

(OBS! Anmälan till Eriks mail ovan, ej via blå knappen i eventet)

Preliminary program:

 • Emergy terminologi in English and Swedish. Torbjörn Rydberg
 • Emergy…is a new language needed? From a mechanistic and analytical view of the world to a view of self-organizing systems. Torbjörn Rydberg
 • Emergy and urban studies – how to treat indirect renewability? Examples from case studies in sustainable urban development in Uppsala. Daniel Bergquist, SLU
 • Sweden 2050 – a future study. Hördur Haraldsson, Naturvårdsverket
 • An Emergy PhD project proposal. Daniela Garcia Caro, SLU
 • Emergy publications in a Scandinavian context. Erik Grönlund, Mittuniversitetet
 • Emergy, biofuels, and sustainability. Sheshti Johansson
 • Emergy and Sustainability. Erik Grönlund, Mittuniversitetet
 • Emergy analysis/-synthesis – part of the environmental sustainability toolbox. Erik Grönlund, Mittuniversitetet
 • International Society for the Advancement of Emergy Research (ISAER). Torbjörn Rydberg
 • Discussion: National emergy analysis’: requirements and consequences of old and new ways to calculate. Torbjörn Rydberg, Daniel Bergquist, SLU
 • Discussion: strategies for future emergy research: student thesis’, postgraduates, post-docs, funding (universities and external). Torbjörn Rydberg, Daniel Bergquist, SLU

Emergi och emergianalys är ett begrepp och en metod med stor potential att fungera som ett systemanalytiskt verktyg väl i klass med livscykelanalys, energisystemanalys, exergianalys, ekologiska fotavtryck och liknande metoder.

Ändå har emergi haft svårt att få genomslag i Sverige, och antalet publikationer med svensk och skandinaviskt kontext har minskat de senaste åren. Med syfte att se om emergi-begreppet kan ges, och förtjäna, en ”andra våg” av intresse och ökad användning, startas ett årligt återkommande symposium med fokus på användning av emergi-begreppet i svensk och skandinavisk kontext.

- - - - - - - - - - - - -

Emergy and emergy analysis/synthesis is a concept and method with high potential as a system analytical tool as useful as LCA, energy systems analysis, exergy analysis, ecological footprints, and similar methods.

Still, emergy has not yet become a widespread method in Sweden, and the number of scientific publications have decreased the last years. With purpose to see if emergy can find, and deserve, a second wave of attention and increased use in Sweden and Scandinavia, a yearly symposium is launched with focus on use of the emergy concept and method.

Welcome!

Erik Grönlund,

Ekoteknik och hållbart byggande, Mittuniversitetet, 83125 Östersund

erik.gronlund@miun.se, Tel: 010-1428470, Mobil: 070-392 24 81

Dela detta evenemang

bottom of page