top of page

mån 15 okt.

|

Ansökan sker digitalt

Utlysning: Demonstration för livskraftiga städer

I utlysningen Demonstration för livskraftiga städer välkomnas förslag som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Utlysning: Demonstration för livskraftiga städer
Utlysning: Demonstration för livskraftiga städer

Tid och plats

15 okt. 2018 11:00 – 15:00

Ansökan sker digitalt

Om evenemanget

I utlysningen Demonstration för livskraftiga städer välkomnas förslag som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Vilka projekt kan få stöd?

Utlysningen riktar sig till projekt med fokus på demonstration av innovativa lösningar som till exempel:

 • produkter (varor och tjänster),
 • processer,
 • metoder,
 • modeller (affärsmodeller, policy, planer) med mera.

Vem riktar sig utlysningen till?

Utlysningen riktar sig till aktörer som har förmåga och intresse av gränsöverskridande samarbete för att tillsammans bidra till att målen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities kan uppnås. Sökande kan vara juridiska personer, t.ex. företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor, offentliga aktörer, sociala företag och branschorganisationer eller icke-juridiska personer t.ex. medborgarinitiativ. Minst tre oberoende aktörer från minst två av aktörsgrupper.

Här ansöker du

Utlysningen genomförs gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Det är Energimyndigheten som tar emot ansökningarna och som beslutar, preliminärt i februari 2019, om vilka projekt som beviljas. Klicka dig vidare för den fullständiga utlysningstexten med formella krav och andra detaljer.

>> Läs mer och ansök! <<

Fokus- & temaområden

Utlysningen är avsedd för projektansökningar i skärningspunkten mellan Viable Cities fokusområden och temaområden. Projekten ska beröra minst två av följande fyra fokusområden:

Livsstil och konsumtion

 • Planering och byggd miljö
 • Mobilitet och tillgänglighet
 • Integrerad infrastruktur

och minst ett av de fem temaområdena:

 • Testbäddar och Living Labs
 • Innovation och entreprenörskap
 • Finansierings- och affärsmodeller
 • Styrning
 • Intelligens, cybersäkerhet och etik

Viktiga datum

Informationsmöte >> 18 jun 2018

Ansök senast >> 15 okt 2018

Beslut meddelas >> prel. 15 feb 2019

Projektstart mellan >> 3 mar 2019 – 31 maj 2019

Senast datum för projektslut >> 31 maj 2021

Frågor och svar

Vi kommer löpande redovisa frågor och svar gällande denna utlysning på hemsidan.

Kontakt

Läs informationen om utlysningen på Energimyndighetens hemsida nogrannt. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan:

Patrik Rydén: patrik.ryden@viablecities.com

Frågor om utlysningen ställs till: application@viablecities.com

Kontaktpersoner hos Energimyndigheten angående ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Kajsa-Stina Benulic: kajsa-stina.benulic@energimyndigheten.se

Mimmi Magnusson: mimmi.magnusson@energimyndigheten.se

Emina Pasic: emina.pasic@energimyndigheten.se

Dela detta evenemang

bottom of page