Maja Blomqvist
16 apr 2018

Dela är det nya äga!

0 kommentar

 

 

Vill du veta mer om delningsekonomi? Se filmen om delningsekonomi av Lotta Ekelund, filmare och Karin Bradley, forskare, KTH (23 minuter): https://vimeo.com/126459150

Senaste inlägg
 • Maja Blomqvist
  9 aug 2018

  http://www.klimatordlista.se Sveriges största klimatordlista där vi förklarar vad ord och förkortningar som har med klimat att göra betyder. Så enkelt som möjligt! Vi finns på Facebook och twitter . Här finns även ett pressmeddelande som släpptes 20 januari 2016. Klimatordlistan är mer inriktad på klimatfrågans politiska sidor än de naturvetenskapliga sidorna. Klimatförhandlingarna under FNs klimatkonvention UNFCCC får därför mycket utrymme i ordlistan. Klimatordlistan drivs utan vinstintresse av den ideella föreningen Emisso. Klimatordlistan skapades 2010 av Petter Lydén . Om du har frågor eller vill föreslå ord kan du mejla info@klimatordlista.se. Det går också bra att direkt skriva in egna ord, det gör du på sidan Föreslå nytt ord . Alla bidrag granskas före publicering. Ett utkast till en engelsk (internationell) version av klimatordlistan finns på www.climatedictionary.com .
 • Maja Blomqvist
  16 apr 2018

  Det finns många olika verktyg att använda för att integrera hållbarhetsfrågor i innovationsprocesser. Vilken man bör välja beror på vad man arbetar med, vad man föredrar att fokusera på och vilken utvecklingsfas man är i. Här är en introduktion till några metoder som framgångsrikt får med hållbarhetstänk i utvecklingsprocesser.  Forskning visar att de flesta designföretag och produktutvecklare utvecklar sina egna metoder, checklistor och verktyg för hållbar design men många har inspirerats av de metoder och tankesätt vi presenterar här. En del metoder kan användas direkt i utvecklingsprocesser medan andra kräver en kurs för att på ett effektivt sätt arbeta med metoden. Biomimicry Biomimicry handlar om att använda naturen som modell och mått i skapandet av system, produkter och tjänster. Certifiering Aktivt arbete med certifieringar och direktiv kopplade till produktutveckling är användbart för att skapa sig ett försprång på marknaden.  Cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar snarare än linjära processer . Cradle to cradle Cradle to Cradle-metodiken innebär att produkter eller system designas så att material kan cirkuleras i två övergripande system; Biologisk cykel och Teknologisk cykel. Ekodesignstrategier Ekodesignstrategier hjälper designer att föreställa sig nya möjligheter vid idégenerering som minskar den ekologiska påverkan av en produkt, tjänst eller ett system. Förändra brukarbeteende Produkter och tjänster kan designas så att de möjliggör och motiverar människor till beteenden med minskade miljömässiga och sociala konsekvenser. Hållbara företagsvisioner Ett sätt för designer att påverka i hållbar riktning är deras möjlighet att omvandla företagsvisioner till lättillgängliga och visuella bilder eller visionsprodukter.  Livscykelanalys LCA används för att identifiera miljöpåverkan för befintliga och planerade produkter, tjänster och tillverkningsprocesser och identifiera strategiska förbättringsmöjligheter.  Miljökompensation En möjlighet att ge en del av företagens vinst för att stödja miljöprojekt eller kompensera för koldioxidutsläpp. 1% for the blue är ett bra exempel. Miljömärkningar Miljömärkning ger fördelar på marknaden och hjälper kunder att göra medvetna val.   Produkter till tjänster Detta innebär i praktiken en utveckling av nya affärsmodeller som styr och uppmuntrar till att tillfredsställa behov och önskemål på nya som förbrukar mindre resurser.  The living principles En vägkarta med frågor som kan användas för att integrera sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska  hållbarhetsfrågor på ett holistiskt sätt i designprocesser.  Källa: SVID, http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Process/Metoder/
 • Maja Blomqvist
  16 apr 2018

  Nätbaserade materialdatabaser som ger tips på material som på olika sätt kan vara fördelaktiga när det gäller påverkan på miljö och människa. Några av databaserna har även tips på tillverkningsmetoder som är mindre resursintensiva och energisnåla. (Källa: SVID, http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Process/Materialdatabaser/) Materialbiblioteket Beläget vid Älvsjömässan i Stockholm är en mötesplats och inspirationskälla. I deras utställning går det att på plats möta hundratalet olika material som företag har möjlighet att ställa ut sina materail. Materialbiblioteket erbjuder även utbildningar och workshops. Besök Materialbibliotekets webbplats Matrec Deta materialbibliotek beskriver sig själva som det första materialbibliotek som endast presenterar miljömässigt hållbara material och hur de är användbara i industriell produktion, arkitektur och design.Webbplatsen har materialkataloger där man kan välja mellan naturliga material, återvunna material och utifrån användningsområde Besök Matrecs webbplats Ecolect Ecolect är en databas enbart för ekomaterial. Deras nyhetsbrev inspirerar med produkter, case, material och happenings en gång i månaden. Man kan även prenumerera på Greenbox (materialprover) med de senaste ekomaterialen. Besök Ecolects webbplats Material ConneXion Mot en årlig kostnad får du tillgång till en omfattande materialdatabas samt information om de senaste materialen. Material ConneXion har en konsultverksamhet där man kan få experthjälp och tips på hållbarhetsstrategier. På sidan har du även möjlighet att köpa material. Besök Material Connexions webbplats Ask Nature  Ask Nature är en mötesplats och en databas som visar hur naturen löser olika designproblem (Biomimicry). Det är en plats för korspollinering mellan biologer, arkitekter, designers och ingenjörer. Sidan är kopplad till nätverket Wiser Earth, Biomimicry Institute och Biomimicry Guild. Besök Ask Natures webbplats Rematerialise En databas för ekomaterial sorterade efter typ av material, produktionsprocesser, karaktär och användningsområde. De har även ett arkiv för ekosmarta produkter samt en gedigen lista med miljö- och design relaterade länkar. Besök Rematerialise webbplats Ecospecifier En kunskapsbank för över 6000 eko-produkter, material, teknologier och resurser mm. Denna australasiatiska plattform är en källa till information och initiativ för hållbar utveckling. Sökmotorn tillåter både produkter och material. Besök Ecospecifiers webbplats IdeMat IdeMat är ett verktyg som kan användas för att räkna ut, jämföra och välja miljöfördelaktiga material i en designprocess. Verktyget innehåller en databas med teknisk information om material processer och komponenter i ord, siffror och enkel grafik. Fokus ligger på miljöinformation. En gratis demoversion av ett enkelt LCA verktyg finns att tillgå. Besök IdeMats webbplats Material Explorer En Holländsk sida där du gratis kan söka bland mer än 1000 material. Det går att registrera sig för nyhetsbrev och sidan lanserar även olika evenemang på temat. Besök Materias webbplats Matbase Databasen är speciellt bra om du vill utgå ifrån specifika och fysiska materialfunktioner och mätdata. Sidan skriver även att de har världens största miljödatabas. På sidan går det att få kontakt med materialexperter över hela världen och utbyta erfarenheter. Besök Matbases webbplats AZoM AZoM är en strukturellt utmanande och omfattande databas men bemästrar man det kan man finna flera inspirerande artiklar, podcasts och videos om olika material. Besök AZoms webbplats Design InSite En guide till olika tillverkningsprocesser, material och exempel på produkter där materialen använts. Kortfattad miljöinformation samt ett enkelt verktyg för att beräkna miljöpåverkan av olika material. Sidan erbjuder även en lista med ämnen som man bör undvika att använda. Besök DesignInsites webbplats MatWeb Tekniska data för över 91,000 metaller, plast, keramer och kompositer samt verktyg för at räkna ut och jämföra materialegenskaper. Besök Matwebs webbplats

© 2019 SMICE - Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi

Ett samarbetsprojekt inom InterReg.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon