Maja Blomqvist
2 mar 2018

Vad är cirkulär ekonomi?

0 kommentar

Johan Åkerströms föreläsning om Cirkulär ekonomi från Mapping Week 2018.

 

Senaste inlägg
 • Maja Blomqvist
  9 aug 2018

  http://www.klimatordlista.se Sveriges största klimatordlista där vi förklarar vad ord och förkortningar som har med klimat att göra betyder. Så enkelt som möjligt! Vi finns på Facebook och twitter . Här finns även ett pressmeddelande som släpptes 20 januari 2016. Klimatordlistan är mer inriktad på klimatfrågans politiska sidor än de naturvetenskapliga sidorna. Klimatförhandlingarna under FNs klimatkonvention UNFCCC får därför mycket utrymme i ordlistan. Klimatordlistan drivs utan vinstintresse av den ideella föreningen Emisso. Klimatordlistan skapades 2010 av Petter Lydén . Om du har frågor eller vill föreslå ord kan du mejla info@klimatordlista.se. Det går också bra att direkt skriva in egna ord, det gör du på sidan Föreslå nytt ord . Alla bidrag granskas före publicering. Ett utkast till en engelsk (internationell) version av klimatordlistan finns på www.climatedictionary.com .
 • Maja Blomqvist
  16 apr 2018

  Vill du veta mer om delningsekonomi? Se filmen om delningsekonomi av Lotta Ekelund, filmare och Karin Bradley, forskare, KTH (23 minuter): https://vimeo.com/126459150
 • Maja Blomqvist
  16 apr 2018

  Det finns många olika verktyg att använda för att integrera hållbarhetsfrågor i innovationsprocesser. Vilken man bör välja beror på vad man arbetar med, vad man föredrar att fokusera på och vilken utvecklingsfas man är i. Här är en introduktion till några metoder som framgångsrikt får med hållbarhetstänk i utvecklingsprocesser.  Forskning visar att de flesta designföretag och produktutvecklare utvecklar sina egna metoder, checklistor och verktyg för hållbar design men många har inspirerats av de metoder och tankesätt vi presenterar här. En del metoder kan användas direkt i utvecklingsprocesser medan andra kräver en kurs för att på ett effektivt sätt arbeta med metoden. Biomimicry Biomimicry handlar om att använda naturen som modell och mått i skapandet av system, produkter och tjänster. Certifiering Aktivt arbete med certifieringar och direktiv kopplade till produktutveckling är användbart för att skapa sig ett försprång på marknaden.  Cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar snarare än linjära processer . Cradle to cradle Cradle to Cradle-metodiken innebär att produkter eller system designas så att material kan cirkuleras i två övergripande system; Biologisk cykel och Teknologisk cykel. Ekodesignstrategier Ekodesignstrategier hjälper designer att föreställa sig nya möjligheter vid idégenerering som minskar den ekologiska påverkan av en produkt, tjänst eller ett system. Förändra brukarbeteende Produkter och tjänster kan designas så att de möjliggör och motiverar människor till beteenden med minskade miljömässiga och sociala konsekvenser. Hållbara företagsvisioner Ett sätt för designer att påverka i hållbar riktning är deras möjlighet att omvandla företagsvisioner till lättillgängliga och visuella bilder eller visionsprodukter.  Livscykelanalys LCA används för att identifiera miljöpåverkan för befintliga och planerade produkter, tjänster och tillverkningsprocesser och identifiera strategiska förbättringsmöjligheter.  Miljökompensation En möjlighet att ge en del av företagens vinst för att stödja miljöprojekt eller kompensera för koldioxidutsläpp. 1% for the blue är ett bra exempel. Miljömärkningar Miljömärkning ger fördelar på marknaden och hjälper kunder att göra medvetna val.   Produkter till tjänster Detta innebär i praktiken en utveckling av nya affärsmodeller som styr och uppmuntrar till att tillfredsställa behov och önskemål på nya som förbrukar mindre resurser.  The living principles En vägkarta med frågor som kan användas för att integrera sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska  hållbarhetsfrågor på ett holistiskt sätt i designprocesser.  Källa: SVID, http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Process/Metoder/

© 2019 SMICE - Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi

Ett samarbetsprojekt inom InterReg.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon