Maja Blomqvist
3 apr 2018

Webbkurs: Circular Economy: An introduction

0 kommentar

Lär dig hur du kan vara en del i ett hållbarare ekonomiskt system genom att använda dig av nya affärsmodeller och nytänkande design. Kursen är gratis, undervisningen sker på engelska, på distans.

 

About this course

Our global society is not sustainable. We all know about the challenges we’re facing: waste, climate change, resource scarcity, loss of biodiversity. At the same time, we want to sustain our economies and offer opportunities for a growing world population. This course is about providing solutions we really believe in: a Circular Economy.

In this course we explore the Circular Economy: how businesses can create value by reusing and recycling products, how designers can come up with amazingly clever solutions, and how you can contribute to make the Circular Economy happen.

You will learn to re-think the economic system you’re experiencing every day, and act upon it. Be a leader in this major paradigm shift! Shape a more circular future together with our global network.

The course is led by TU Delft and co-created with the Ellen MacArthur Foundation and the Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability.

LICENSE

The course materials of this course are Copyright Delft University of Technology and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) 4.0 International License.

 

What you'll learn

Episode 1: What is the circular economy?

How can the circular economy provide solutions to the challenges our current, linear economy brings? We explore the roots of the circular economy together with experts in the fields of industrial ecology, cradle to cradle and biomimicry.

Episode 2: Business value in a circular economy

Through closed loop supply chains and reversed logistics, new opportunities for business are created. This episode explores value creation and new business models in a circular economy.

Episode 3: Longer lasting products

The smaller the loop, the greater the profitability of the system. We look at product life extension through the eyes of designers and entrepreneurs. Join us in our repair café!

Episode 4: Remanufacturing

Remanufacturing enables companies to recapture value on a product or component level. It is currently being rediscovered as a promising business opportunity. We’ll explore the topic together with researchers and entrepreneurs.

Episode 5: Waste equals Food

This episode discusses how we can take inspiration from nature, when redesigning the way we deal with waste. We’ll present a fascinating circular case study. Can you identify opportunities for change in your own area’s?

Episode 6: Thinking in systems

The shift from linear to circular should not be underestimated. This episode will discuss the extent and duration of the transition. It will also ask, is the circular economy really sustainable?

Episode 7: Giving back

We end the course with a webinar. Your teachers will be available in a live session to discuss some of the thorniest issues and to answer your questions. This is also the week of the final exam.

 

Kursen ges av edX, länk till info & anmälan: https://www.edx.org/circular-economy-an-introduction

 

Se filmen om kursen och Cirkulär ekonomi:

 

Senaste inlägg
 • Maja Blomqvist
  9 aug 2018

  http://www.klimatordlista.se Sveriges största klimatordlista där vi förklarar vad ord och förkortningar som har med klimat att göra betyder. Så enkelt som möjligt! Vi finns på Facebook och twitter . Här finns även ett pressmeddelande som släpptes 20 januari 2016. Klimatordlistan är mer inriktad på klimatfrågans politiska sidor än de naturvetenskapliga sidorna. Klimatförhandlingarna under FNs klimatkonvention UNFCCC får därför mycket utrymme i ordlistan. Klimatordlistan drivs utan vinstintresse av den ideella föreningen Emisso. Klimatordlistan skapades 2010 av Petter Lydén . Om du har frågor eller vill föreslå ord kan du mejla info@klimatordlista.se. Det går också bra att direkt skriva in egna ord, det gör du på sidan Föreslå nytt ord . Alla bidrag granskas före publicering. Ett utkast till en engelsk (internationell) version av klimatordlistan finns på www.climatedictionary.com .
 • Maja Blomqvist
  16 apr 2018

  Vill du veta mer om delningsekonomi? Se filmen om delningsekonomi av Lotta Ekelund, filmare och Karin Bradley, forskare, KTH (23 minuter): https://vimeo.com/126459150
 • Maja Blomqvist
  16 apr 2018

  Det finns många olika verktyg att använda för att integrera hållbarhetsfrågor i innovationsprocesser. Vilken man bör välja beror på vad man arbetar med, vad man föredrar att fokusera på och vilken utvecklingsfas man är i. Här är en introduktion till några metoder som framgångsrikt får med hållbarhetstänk i utvecklingsprocesser.  Forskning visar att de flesta designföretag och produktutvecklare utvecklar sina egna metoder, checklistor och verktyg för hållbar design men många har inspirerats av de metoder och tankesätt vi presenterar här. En del metoder kan användas direkt i utvecklingsprocesser medan andra kräver en kurs för att på ett effektivt sätt arbeta med metoden. Biomimicry Biomimicry handlar om att använda naturen som modell och mått i skapandet av system, produkter och tjänster. Certifiering Aktivt arbete med certifieringar och direktiv kopplade till produktutveckling är användbart för att skapa sig ett försprång på marknaden.  Cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar snarare än linjära processer . Cradle to cradle Cradle to Cradle-metodiken innebär att produkter eller system designas så att material kan cirkuleras i två övergripande system; Biologisk cykel och Teknologisk cykel. Ekodesignstrategier Ekodesignstrategier hjälper designer att föreställa sig nya möjligheter vid idégenerering som minskar den ekologiska påverkan av en produkt, tjänst eller ett system. Förändra brukarbeteende Produkter och tjänster kan designas så att de möjliggör och motiverar människor till beteenden med minskade miljömässiga och sociala konsekvenser. Hållbara företagsvisioner Ett sätt för designer att påverka i hållbar riktning är deras möjlighet att omvandla företagsvisioner till lättillgängliga och visuella bilder eller visionsprodukter.  Livscykelanalys LCA används för att identifiera miljöpåverkan för befintliga och planerade produkter, tjänster och tillverkningsprocesser och identifiera strategiska förbättringsmöjligheter.  Miljökompensation En möjlighet att ge en del av företagens vinst för att stödja miljöprojekt eller kompensera för koldioxidutsläpp. 1% for the blue är ett bra exempel. Miljömärkningar Miljömärkning ger fördelar på marknaden och hjälper kunder att göra medvetna val.   Produkter till tjänster Detta innebär i praktiken en utveckling av nya affärsmodeller som styr och uppmuntrar till att tillfredsställa behov och önskemål på nya som förbrukar mindre resurser.  The living principles En vägkarta med frågor som kan användas för att integrera sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska  hållbarhetsfrågor på ett holistiskt sätt i designprocesser.  Källa: SVID, http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Process/Metoder/

© 2019 SMICE - Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi

Ett samarbetsprojekt inom InterReg.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon