Framsyn 2050

Framsyn 2050 samverkan och diskussion kring hur cirkulär ekonomi kan bli en del av det dagliga arbetet på våra respektive områden. Här finns representanter för Trøndelag Fylkeskommune, Region Jämtland Härjedalen, Studieförbundet Vuxenskolan, Mittuniversitetet, Hushållningssällskapet Jämtland och Mittnordenkommitén.

Utvalda inlägg