Avfallsklynge i Trondheim

Avfallsklynge i Trøndelag som idag har ca 70 medlemmar ur hela värdekedjan. Hur kan man förädla avfall och på så vis minska mängden? Inom klyngen arbetar man idag med att förädla träavfall till bl.a. skivmaterial, biogas av biologiskt avfall och torvfri odlingsjord av olika organiska avfallsströmmar.

Läs mer om bildandet av avfallsklyngen och deras planer här >>

Utvalda inlägg