Odlingsgruppen i Föllinge/Laxsjö

Odlingsgruppen i byn Laxsjö, där har tre personer gått samman för att odla ekologiskt i pallkrage. De tar fröer från egen skörd och sår vidare nästa år. De köpta fröerna är enbart bara ekologiska. Tillsammans gör de också egna vatten-gödslingar och laborerar med egen gödning och bäddar. I år skall odlingen utökas med några markbäddar som förbereddes under hösten. De planerar också att anordna en föreläsning om ekologisk odling för odlare i hela länet, förhoppningsvis med odlingsbloggaren Johanna Hjärtfors.

Utvalda inlägg